Ako dobre investovať peniaze

Autor: Tibor Pospíšil | 16.1.2006 o 11:14 | Karma článku: 10,92 | Prečítané:  13995x

Peniaze plodia peniaze. V tvári väčšiny z vás už vidím pohŕdavý úškrn. Ak však máte záujem o zopár dobre myslených rád, čítajte

 http://investor.curonmedical.com

Za najväčšieho odborníka v danej oblasti a v makroekonomike všeobecne považujem nebohú Matku Terezu. Pokúsim sa parafrázovať jej základnú makroekonomickú poučku: Že západná civilizácia je postavená na rozvinutej, stabilnej a prosperujúcej ekonomike? To bude nejaký omyl. Veď táto ekonomika účtuje svoje deti na strane nákladov. A v obave z vysokých nákladov ich častokrát zabíja ešte pred narodením. Ale deti sú predsa jednoznačne na strane aktív. Investičných aktív.

 

Takže rodičia troch a viacerých detí už ďalej vari ani čítať nemusia. Rozhodli sa investovať do aktíva najlepšieho. Im snáď len úprimné prianie, aby sa im deti podarilo vychovať tak, aby poučku Matky Terezy pochopili aj tie deti, a to z druhej strany. Totiž, že starostlivosťou o svojich rodičov len realizujú oprávnený a vôbec nie bezprácny zisk z investície v prospech investora. Uff, ako nechutne to vyznie, keď sa to človek snaží prepísať do ekonomickej hantýrky. :-))

 

Aby som dlho nezdržoval, vynechám problematiku investícií do nehnuteľností. Mojou snahou je načrtnúť investičné možnosti pre investorov s nižším objemom prostriedkov. Snáď len na okraj poznamenám, že prevzatím nejakej direktívy EU sa aj u nás otvára možnosť pre vznik podielových fondov (o nich nižšie), ktoré budú prostriedky drobných investorov investovať práve do nehnuteľností.

 

Úroky z vkladov v bankách sú malé. Ale nie je to nenažranosťou bánk. Je to len dôsledkom skrytej podstaty fungovania peňazí. Banky nepožičiavajú vami uložené peniaze, ale peniaze celkom nové. Preto úrok z vkladu nemá priamu súvislosť s úrokom bankou poskytovaných úverov, ale s úrokom na medzibankovom trhu. A ten je administratívne stanovený a akože trhovo vynútený Národnou bankou (vpravo vyššie, "Úrokové sadzby"). Preto si myslím, že reálne zhodnotenie prostriedkov pomocou bankového vkladu je principiálne nemožné.

 

Pre reálne zhodnotenie treba ísť na kapitálový trh. Tam sa obchoduje s dlhopismi (štátov a akciových spoločností) a akciami (akciových spoločností). Dnes už nie sme obmedzení len na investovanie na slovenskom kapitálovom trhu, skôr naopak. Investovať budeme celosvetovo.

 

Na to, aby na svetových kapitálových trhoch mohol investovať aj malý investor (normálna fyzická osoba, každý jeden z nás) slúžia podielové fondy. Podielový fond má svojho správcu, ktorý typicky spravuje viacero fondov. Zakladateľom a 100% vlastníkom správcovských spoločností sú zväčša banky. Ja v ďalšom o iných podielových fondoch neuvažujem. Fungovanie správcovských spoločností a nimi otvorených a spravovaných podielových fondov je riadené prísnym zákonom o kolektívnom investovaní. Správcov podielových fondov aj fondov samotných je na slovenskom trhu finančných služieb dostatočné množstvo.

 

S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. Výkonnosť podielového fondu v minulosti nie je smerodajná pre výkonnosť budúcich výsledkov, či už podielového fondu alebo portfólio manažéra, ktorý podielový fond spravuje. Hodnota investície do podielového fondu ako aj výnos z nej môže klesať rovnako ako stúpať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku.

 

Toto upozornenie uvádzajú správcovské spoločnosti povinne ako informáciu pre prípadných investorov. A verte, že je to najdôležitejšia a úplne pravdivá informácia. Je tam pre vaše dobro a každému odporúčam, aby si ju prečítal radšej opakovane. Oboznamuje vás so zásadným rozdielom medzi investíciou do podielového fondu oproti investícii do bankového vkladu. Investíciou do bankového vkladu získate garanciu pevného kladného úroku z investície. Ale ten úrok je obmedzený skutočnosťami, uvedenými vyššie. Investícia do podielového fondu vám umožní toto obmedzenie odstrániť, ale za cenu zvýšeného rizika. Konkrétne takého, že ten úrok môže byť aj záporný a vy naspäť nedostanente ani sumu, ktorú ste na začiatku vložili (investovali).

 

Do podielového fondu sa investuje tak, že so správcovskou spoločnosťou uzatvoríte zmluvu a na príslušný účet prevediete prostriedky, ktoré chcete investovať do konkrétneho fondu. Suma sa prepočíta aktuálnym kurzom na počet podielov. Ak hodnota (kurz) podielu fondu rastie, rastie aj hodnota vašej investície. Ak hodnota podielu klesá, klesá aj hodnota vašej investície.

 

Podľa mňa veľkou výhodou investície do PF je vysoká likvidita. Kým bankový vklad je viazaný na určité obdobie a predčasný výber je sankcionovaný, výber prostriedkov (predaj podielov) z PF je záležitosťou niekoľkých dní. Zo zákona tuším maximálne 15 dní. V skutočnosti je to obvykle rádovo do 5 pracovných dní. Istá viazanosť je tu realizovaná vstupným poplatkom (od 0-5% podľa typu fondu) z hodnoty investície. Keď vám investícia vráti aspoň tento poplatok (to býva rádovo po 6-12 mesiacoch), dá sa povedať, že prostriedky sú úročené, zhodnocujú sa, ale sú vám v prípade potreby temer okamžite k dispozícii.

 

Jednotlivé PF sa medzi sebou líšia typom aktív, do ktorých investujú. Od typu aktív závisí predpokladaná výkonnosť (miera zhodnocovania), ktorá je však vždy nepriamo úmerná podstúpenému riziku.

 

Peňažné PF

Investujú do krátkodobých bankových úložiek a podobných nástrojov. Nízky až nulový vstupný poplatok, nízke riziko prípadného poklesu investície, čomu samozrejme zodpovedá aj nižšie predpokladané zhodnotenie investície. Z mojej skúsenosti je zhodnotenie ale stále lepšie ako na neviazanom bankovom vklade. Istý čas (kým nezaviedli 0,2% vstupný poplatok) som úplne drzo používal temer ako bežný účet.

 

Dlhopisové PF

Investujú do dlhopisov (štátnych alebo firemných). Vstupný poplatok by som neplatil viac, ako 2,5%. Žiaľ, tu už existuje aj riziko prípadného poklesu investície, ale zhodnotenie bude typicky vyššie, ako termínovaný vklad v banke. Oplatí sa, ak chcete investovať aspoň na dva roky.

 

Akciové PF

Investujú do akcií firiem (po celom svete, resp. do slovenských skoro nie). Vstupný poplatok niekde až 5%. Riziko prípadného poklesu investície nezanedbateľné. Zhodnotenie investície? Nebudete veriť, ale ani desiatky % ročne nie sú zvláštnosťou. Ale opakujem: tomu samozrejme zodpovedá aj riziko. Naozaj len pre investície na dlhšiu dobu (viac ako 4 roky) a pre skúsenejších investorov.

 

Zmiešané PF

Investujú časť zverených prostriedkov do dlhopisov a časť do akcií.

 

Zabezpečené PF

Na Slovensku pomerne nový typ. Investujú do aktív, viazaných na akciové trhy. Ale garantujú vám minimálne zhodnotenie. Vlastne skôr to, že v najhoršom prípade dostanete späť aspoň všetky vložené peniaze. Obmedzená je aj horná hranica zhodnotenia, typicky max. 8% ročne. Marketingových 40% je zhodnotenie za celých 5 rokov investície, čo zároveň upozorňuje aj na skutočnosť, že tu už existuje určitá forma viazanosti investície. Predčasný výber môže znamenať to, že späť nedostanete celú investovanú sumu.

 

A teraz odo mňa celkom oprávnene očakávate radu, do akého PF investovať, ak by ste sa rozhodli investovať povedzme práve teraz. Nuž, možno vás sklamem. Keby som bol agentom niektorej správcovskej spoločnosti či banky, určite by som vám nejaký vhodný (ale či aj pre vás?) našiel. :-))

 

Bezpečnejšie investície do peňažných a dlhopisových PF vám extra vysoké zhodnotenie práve v nadchádzajúcich rokoch asi neprinesú. Ale stále by to malo byť lepšie, ako na netermínovaných, či termínovaných vkladoch v bankách. Vaše aktíva budú likvidné, takže svoje investičné rozhodnutie budete môcť flexibilne zmeniť.

 

Zmiešané PF ja dosť dobre nechápem, pretože sa mi zdá, že z výhod berú tie menšie a z rizík naopak tie väčšie. To už radšej dobre vybratá kombinácia jedného dlhopisového a jedného akciového fondu.

 

Zabezpečené PF majú vzorec na prípadné maximálne zhodnotenie tak zložitý, že to vyzerá ako lotéria. Žiaľ nevyzerá, ona to lotéria je. Investíciou do zabezpečeného PF sa (trocha preháňam) zúčastňujete na stávke na budúci vývoj na akciovom trhu, stávke na budúcu hodnotu nejakého akciového indexu. Tu by som sa orientoval najmä na podmienky, za akých je možné investíciu predčasne vybrať. Pri správnom výbere môže investícia do zabezpečeného PF poslúžiť svojmu účelu (bezpečná investícia s možnosťou reálneho zhodnotenia), najmä ak je pre vás investičný horizont 5-tich rokov akceptovateľný. 

 

Akciové PF majú v súčasnosti asi najväčší potenciál rastu. Len keby aj to riziko poklesu hodnoty nebolo naozaj reálne. Akciových PF je v ponuke množstvo. Jeden investuje do akcií amerických, druhý do európskych, iný do stredo- či východo- európskych .... Tiež si môžete vybrať podľa odvetvia: klasické firmy, biotechnológie, farmaceutické .... Ešte pred dvoma rokmi, možno aj pred rokom bolo celkom reálnou správnou voľbou investovať do akcií stredo a východoeurópskych firiem. To sú práve tie desiatky % zhodnotenia, o ktorých som písal vyššie. Ale dnes už som voči prípadnému pokračovaniu tohto trendu skeptický.

 

Z môjho hľadiska by som privítal taký akciový fond, ktorý investuje do akcií vtedy, keď stúpajú a pred predpokladaným poklesom akcií aktíva presunie do peňažnej formy. Ja si myslím, že by malo byť racionálne možné spravovať fond takouto stratégiou. Proste zarábate v dobe rastu akciových trhov. V dobe poklesu investícia čaká vo forme peňazí na ďalšiu vhodnú príležitosť. Čuduj sa svete, takýto fond je na slovenskom trhu iba jeden. A mňa stále pokúša predstava, že je to možno preto, že dobrého býva málo. Z druhej strany sa bráni zdravý rozum, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. Totižto klasický akciový fond má v podmienkach uvedené, že v akciách bude uložených minimálne (napríklad) 60% aktív fondu. A to aj vtedy, keď akcie budú jasne klesať. Podobne je to u klasických dlhopisových a zmiešaných fondov. Tiež majú v podmienkach, ktoré určujú jeho investičnú stratégiu, uvedené % hodnoty spravovaného majetku, ktoré bude vždy uložené v danom type aktíva (dlhopisy, akcie).

 

Zámerom tohto článku nie je a nemôže byť dať vám zaručenú radu na zbohatnutie. Nech nikdy nie je vašim investičným cieľom zázračne zbohatnúť. Podľa mňa dosiahnuteľné maximum je aspoň zachovať hodnotu prostriedkov, ktoré si odkladáte pre budúce použitie. Prípadne ich mierne zhodnotiť. Pretože žiaľ spôsob fungovania existujúceho finančného systému bude vždy pôsobiť proti tomuto, inak podľa mňa legitímnemu cieľu.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Schválili 80-tisíc, čudný galavečer stál viac ako polmilión

Ako ministerstvo kultúry dokázalo minúť oveľa viac, ako mu dovolili.

Stĺpček Petra Schutza

Súd v kauze vraždy ani nemôže prísť dosť skoro

Ján Kuciak a Martina Kušnírová si zaslúžia ešte jeden symbol.


Už ste čítali?